Đạo Ca - Thiền Ca         

  Mục Lục Tác Giả Tiếng Hát
Bông Hồng Cài Áo Phạm Thế Mỹ-Thích Nhất Hạnh Khánh Ly
Cây Sồi Năm Xưa Tịnh Thủy Fa Thăng
Dâng Hoa Trúc Linh Thùy Dương
Dòng Sông Trăng Ngô Mạnh Thu Thanh Lan
Dòng Suối Ngọt Sưu Tầm Thanh Lan
Đạo Ca 1 Phạm Thiên Thư _Nhạc Phạm Duy Thái Thanh
Đạo Ca 2 Phạm Thiên Thư _Nhạc Phạm Duy Thái Thanh
Đạo Ca 3 Phạm Thiên Thư _Nhạc Phạm Duy Thái Thanh
Đạo Ca 4 Phạm Thiên Thư _Nhạc Phạm Duy Thái Thanh
Đạo Ca 5 Phạm Thiên Thư _Nhạc Phạm Duy Thái Thanh
Đạo Ca 6 Phạm Thiên Thư _Nhạc Phạm Duy Thái Thanh
Đạo Ca 7 Phạm Thiên Thư _Nhạc Phạm Duy Thái Thanh
Đạo Ca 8 Phạm Thiên Thư _Nhạc Phạm Duy Thái Thanh
Đạo Ca 9 Phạm Thiên Thư _Nhạc Phạm Duy Thái Thanh
Đạo Ca 10 Phạm Thiên Thư _Nhạc Phạm Duy Thái Thanh
Đạt Đạo Tịnh Thủy-thơ Huyền Không Fa Thăng
Địa Tạng Vương Nhất Hạnh-Giải Nghiêm Minh Vĩnh
Em Bước Xuống Chùa Ng Hoàn Nguyên-Nguyễn Quyết Thắng Dương Thái Dũng
Giọt Nước Cành Sen Ngọc Quế-Trịnh C. Sơn Ánh Tuyết
Hát Giữa Vầng Trăng Đoàn V Khánh--Nguyễn Quyết Thắng Dương Thái Dũng
Mẹ Hiền Quán Thế Âm Trụ Vũ Huyền Trân
Một Ngày Qua Dương Thiện Hiền Kim Ngọc
Mục Kiền Liên Đỗ Kim Bằng Thùy Dương
Nghe Chuông Võ Tá Hân-Thích Nhất Hạnh Võ Tá Hân
Ngàn Năm Nào Ngưng Đọng Ng Hoàn Nguyên-Nguyễn Quyết Thắng Dương Thái Dũng
Nợ Nguyễn Quyết Thắng - CBHưng Nguyên-Ng Q Thắng
Nụ Cười Sen Ngát Nguyễn Quyết Thắng-Đoàn V.Khánh Ngọc Huy
Phật Giáo Việt Nam Hội Đoàn Ca Hợp Ca
Rằm Tháng Tư Nguyên Từ Mộng Thi
Tâm Hồn Em Tịnh Thủy Fa Thăng
Tao Ngộ Tịnh Thủy - thơ Viên Minh   Fa Thăng
Thay Nước Bình Hoa, Cắm Hoa Võ Tá Hân-Thích Nhất Hạnh Võ Tá Hân
Thành Đạo Lê Mộng Nguyễn Phương Bằng
Thấy Dấu Chân Tâm Minh Hiển Trần Đại Hùng
Thiền Ca 1 Phạm Duy  
Thiền Ca 2 Phạm Duy  
Thiền Ca 3 Phạm Duy  
Thiền Ca 4 Phạm Duy  
Thiền Ca 5 Phạm Duy  
Thiền Ca 6 Phạm Duy  
Thiền Ca 7 Phạm Duy  
Thiền Ca 8 Phạm Duy  
Thiền Ca 9 Phạm Duy  
Thiền Ca 10 Phạm Duy  
Tình Mẹ Giác Ân Trang Mỹ Dung
Trước Khi Rồ Máy Xe Võ Tá Hân-Thích Nhất Hạnh Võ Tá Hân
Tùng Xanh Pháp Dụng-Giải Nghiêm Huy Ðiền-Minh Vĩnh
Vào Thiền Đường, Ngồi Xuống... Võ Tá Hân-Thích Nhất Hạnh Võ Tá Hân
Sự Nguyễn Quyết Thắng-Doãn Quốc Vinh Đoãn Hương
Xuân Tịnh Thủy Fa Thăng
Đã Về Đã Tới Thích Nhất Hạnh Doãn Hương
Đây Là Tịnh Độ thơ Thích Nhất Hạnh - nhạc Chân Không Doãn Hương
Hải Đảo Tự Thân Thích Nhất Hạnh Doãn Hương
Hạnh Phúc Bây Giờ Thiền Ca Làng Mai Doãn Hương
Tiếng Chuông Chùa Cổ Thích Nhất Hạnh Doãn Hương
Vào Ra Sâu Chậm thơ Thích Nhất Hạnh- nhạc Chân Sinh Doãn Hương
Bà Lão Và Con Đò Tâm Nhuận Phúc Doãn Hương
Cái Biết Trong Ta Tâm Nhuận Phúc Doãn Hương
Tự Ngã Di Đà - Duy Tâm Tịnh Độ Tâm Nhuận Phúc Doãn Hương
Bừng Sáng Như Trăng Tâm Nhuận Phúc Doãn Hương
TụngVà Niệm Tâm Nhuận Phúc Doãn Hương

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved